Sfera ERP

Top class ERP system

Multiplatformă

Sfera ERP se poate instala cu Microsoft SQL Server® sau ORACLE Database® pentru proiecte cu volume semnificative de date sau PostgreSQL pentru bugete medii.

Multi-threading

Printr-o arhitectură multi-threading, Sfera ERP permite interogări complexe (ex. rapoarte) fără a obliga utilizatorul să-și întrerupa activitatea așteptând rezultatele.

Ultra-scalabil

Modularitatea aplicației permite o instalare minimală ce poate crește apoi împreună cu nevoile societății într-o simbioză perfectă.

Aplicație adaptabilă la personalitatea clientului

Fluxul aplicaţiei reprezintă nucleul de bază al programului; prin parametrizarea acestuia aplicaţia capătă personalitatea dorită de client. Prin intermediul acestui nucleu se configurează practic toată activitatea unei societăţi din punct de vedere informaţional, configurare ce se poate adapta continuu pe parcursul evoluţiei acesteia.

Flux tranzacțional

Odată cu definirea fluxului de documente şi a relaţiilor acestora se aleg şi modelele optime de introducere a datelor relevante..

Configurare intuitivă

Sfera ERP permite vizualizarea tuturor definiţiilor de flux sub o formă grafică sintetizată, pentru o mai uşoară înţelegere a proceselor asociate fiecărui tip de document în parte.

Mod de lucru cu documentele foarte flexibil.

Interfaţa de introducere a documentelor este complet configurabilă. Operaţiile pe documente se supun politicilor de securitate definite în aplicaţie. Fiecare document este supus unui control strict al functionalităţii şi al validităţii datelor introduse.

Minimizarea erorilor

Sfera ERP are integrate modele de transformare şi generare de documente, micşorând astfel volumul de introducere a datelor şi eliminând o bună parte din şansele apariţiei erorilor umane.

Ergonomie ridicată

Eliminarea contextuală a informaţiilor neutilizate, filtrare configurabilă a documentelor de analizat şi chiar creare dinamică de ‘short-cut’-uri pentru accesul direct la informaţia dorită. Aplicaţia oferă posibilitatea de a crea mai multe formate de tipărire pentru acelaşi document cât şi ataşarea de imprimante diferite la documente diferite (ex. : tipărirea facturilor de vânzare pe o imprimantă şi a chitanţelor pe alta fără alegerea expresă a imprimantei în timpul lucrului)

Sistem avansat de integrare cu contabilitatea!

Modulul contabilitate este centrat pe o interfaţă de translatare a activităţii operaţionale în conturi, bazată pe scheme de contare. Practic, toată activitatea unei societăţi se parametrizează cu ajutorul acestor scheme de contare, care ulterior vor genera notele contabile aferente.

AEP - Accounting Engine Processor

Prin AEP legătura cu datele primare se face pe mai multe nivele ale fluxului informaţional, existând totodată şi posibilitatea de a se configura în funcţie de dorinţele utilizatorului. Astfel, schemele de contare sunt concepute să poată fi adaptate uşor, mulându-se pe schimbările legislative şi totodată pe specificul activităţii fiecărei societăţi.

Control deplin

Aparte de interfaţa de scheme de contare există posibilitatea de introducere separată de note contabile prin documente contabile şi chiar direct în modulele de vânzare, cumpărare sau financiar, prin specificarea în mod direct a conturilor contabile, păstrîndu-se totodată flexibilitatea dată de funcţionarea operaţională. Crearea de conturi analitice pentru diversele grupuri de conturi este în mare parte automatizată, aplicaţia generând în mod automat aceste analitice şi ţinând cont ca acelaşi analitic să fie creat pentru diversele situaţii contabile apărute (ex: contul analitic al unui furnizor va fi acelaşi cu analiticul contului de avansuri plătite acestuia).

Generator de rapoarte

Generatorul de rapoarte, prin multiplele sale posibilităţi, permite crearea de rapoarte noi, personalizate conform opţiunilor clientului. Este un sistem deosebit de complex însă foarte simplu de utilizat.

Număr nelimitat de rapoarte

Sfera ERP permite gestionarea uşoară a unui mare număr de rapoarte, acestea fiind afişate în mod structurat pe categorii. Aplicaţia mai oferă posibilitatea creării unui număr nelimitat de rapoarte ‘custom’ (gata preconfigurate pentru a obţine seturi de rezultate individualizate).

Date interactive

O sumă de rapoarte sunt interactive permiţând accesarea detaliilor de interes dintr-un singur click de mouse chiar pe raport.

Exploatare ușoară

Sistemul de gestiune al rapoartelor oferă facilitaţi de navigare uşoară în rapoarte de volum mare (de ordinul sutelor de pagini). Motorul performat de procesare a datelor permite afişarea rapidă a acestora. Sistemul de rapoarte conţine posibilităţi de export a setului de rezultate în formate uzuale.

Informații securizate

Sistemul de rapoarte are inclusă strategie de securitate la nivel de raport şi pentru rapoartele de tip sistem şi pentru cele personalizate cu posibilitatea gestionării drepturilor chiar de către proprietarul (constructorul) raportului personalizat.

Structură modular-scalabilă

Prin subsistemele sale principale (achizitii, vânzări, stocuri, analiză financiară, centre de cost-profit, contabilitate, mijloace fixe, proiecte, loyalty) aplicația se poate configura pentru foarte multe tipuri și abordări de afaceri.

Orientare spre operațional

Spre deosebire de foarte multe alte aplicații similare (majoritatea), Sfera ERP a fost concepută în jurul unui nucleu operațional, nu contabil, contabilitatea fiind doar o rezultantă a proceselor fluxului tranzacțional al afacerii susținute. Avantajele sunt multiple plecând de la ușurința folosirii aplicației (fără cunoștințe contabile), până la posibilitatea definirii acestuia pentru orice standard contabil.

Securizare totală a accesului

Sfera ERP oferă posibilitatea definirii securităţii în grade detaliate de drepturi de acces pentru orice context din aplicaţie până la nivel de component. Aplicaţia oferă de asemenea menţinerea unui jurnal de operaţii la nivel de utilizator.

Sfera Software: Afacerea ta susținută de soluțiile noastre

Aplicații orientate către client în care caracteristicile ingenioase și flexibilitatea

se așează pe tehnologii puternice.

Ia legătura cu noi acum
TOP