Soluție de turism cu Sfera ERP

Unul dintre atuurile deosebit de puternice ale sistemului Sfera ERP este flexibilitatea sa. Iată cum, cu minime modificări ale aplicației am implementat o soluție pentru operarea, urmărirea și managementul activității unei agenții de turism.

Elementul central este pachetul turistic care reprezintă legătura între operațiunile asociate unui contract de servicii turistice între agenția de turism și client. Aceste pachete turistice se definesc în Sfera ERP în modulul de Global Management ca proiecte de tip PT.

Astfel, o vînzare de PT se face pe baza unui document de vînzare normal (FV_PT),  care are ca și caracteristică asocierea cu PT-ul în linia cu serviciul turistic. Prin asocierea PT-urilor pe liniile documentelor implicate se va putea face ulterior o urmărire consolidată a fluxului de documente asociat unui PT.

Serviciile și cheltuielile incluse în pachetul turistic sunt achiziționate de către agenție cu documente de cumpărare (FC_PT) similare FV_PT-ului sau, în cazul diurnelor, direct prin avansuri spre decontare, ambele tipuri de documente fiind asociate PT-ului respectiv. În cazul în care un FC_PT include servicii ce se vor constitui ulterior în mai multe pachete turistice (de ex. se achiziționează mai multe camere într-un hotel, urmînd ca acestea să facă obiectul unor vînzări separate spre clienți diverși), aceste servicii se vor distribui pe pachete printr-un document de distribuție valorică (DV_PT).

De asemenea, relaționarea documentelor de vînzare/cumpărare cu documentele financiare (Plata în avans, OP, Chitanță) permite urmărirea închiderii dpdv financiar a PT-urilor.

Situația în fiecare moment a pachetului turistic poate fi urmărită în mod centralizat, aplicația afișînd toate documentele implicate structurate într-un tabel, utilizatorul avînd la dispoziție o imagine clară a PT-ului.

Iată un scenariu:

Pentru Revelionul anului nou se achiziționează în luna mai de la Hotel Orizont un set de 25 de camere pentru 6 nopți fiecare și un set de 10 camere pentru 4 nopți fiecare. Acestea vor face obiectul a mai multor contracte de servicii de turism separate.

Această achiziție va apărea pe documentul FC_PT.1400 cu data de 25 mai 2018.

10 Camere vor fi “vîndute” în luna septembrie, 10 în luna octombrie și alte 15 în luna noiembrie. Pe măsura vînzării se vor crea cîte pachete turistice (PT) este necesar (maxim 35) care vor fi urmărite și operate individual.

Pentru fiecare dintre PT-uri va apare un document DV_PT ce va conține valoarea de vînzare a serviciului de turism și PT-ul aferent. În cazul nostru, o cameră sau mai multe la Hotel Orizont pentru numărul respectiv de zile.